Jouw rechten

Als je gepiercet wilt worden, is het belangrijk om jouw rechten te weten. Deze rechten omvatten een aantal basisdingen die je redelijkerwijs zou moeten kunnen verwachten van je piercer en de studio waar je de piercing laat zetten. De APP Benelux heeft deze rechten geformaliseerd in een gedragscode die alle leden hebben ondertekend in aanvulling op onze minimale lidmaatschap vereisten om je rechten in alle APP Benelux gecertificeerde studio’s te waarborgen. Veilig piercen begint volgens ons met de juiste hygiëne en piercing sieraden gemaakt van veilige materialen, maar omvat ook het creëren van een omgeving waar jij, de klant, je veilig en gerespecteerd kunt voelen. Als je vindt dat je piercer je rechten zoals hieronder vermeld niet respecteert, weet dan dat je te allen tijden het recht hebt om de procedure te stoppen en weg te lopen.

Elke Persoon Die Gepiercet Wordt Heeft Het Recht:

 1. In een hygiënische omgeving gepiercet te worden door een schone, gewetensvolle, nuchtere piercer die minimaal een nieuw paar (gedesinfecteerde) medische onderzoekshandschoenen voor eenmalig gebruik draagt.
 2. Om gepiercet te worden met een gloednieuwe, volledig gesteriliseerde naald voor eenmalig gebruik die na gebruik onmiddellijk wordt weggegooid in een medische naaldencontainer.
 3. Alleen aangeraakt te worden met vers gesteriliseerde en geschikte materialen, correct gebruikt en weggegooid of opnieuw gesteriliseerd (waar van toepassing) in een autoclaaf voorafgaand aan gebruik bij iemand anders.
 4. Te weten dat piercing pistolen NOOIT geschikt zijn en vaak gevaarlijk zijn wanneer ze op iets worden gebruikt – inclusief oorlellen.
 5. Op de gemoedsrust die voortkomt uit de wetenschap dat de piercer de allerhoogste normen van sterilisatie en hygiëne kent en toepast.
 6. Om een ​​goed geïnformeerde piercer te laten beoordelen en bespreken welke piercings en sieraden geschikt zijn voor zijn / haar individuele anatomie en levensstijl.
 7. Om volledig geïnformeerd te zijn over alle risico’s en mogelijke complicaties die gepaard gaan met zijn / haar piercing keuze voordat hij / zij een beslissing neemt.
 8. Om een ​​second opinion te vragen en te ontvangen van een andere piercer binnen de studio of van een andere studio.
 9. Om bij het zetten van initiële piercings te zijn voorzien van sieraden van de juiste maat, materiaal, ontwerp en constructie om genezing het beste te bevorderen. Vergulde, met goud gevulde of sterling zilveren sieraden zijn nooit geschikt voor een nieuwe of niet-genezen piercing.
 10. Om foto’s te zien of een rondleiding krijgen door de piercingstudio en alle vragen volledig en beleefd beantwoord krijgen voordat hij/zij een beslissing neemt of doorvoert.
 11. Volledig geïnformeerd te zijn over goede nazorg, zowel mondeling als schriftelijk, en continu toegang hebben tot de piercer voor hulp tijdens het genezingsproces.
 12. Behandeld te worden met respect, gevoeligheid en kennis, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, ras, religie, etniciteit, bekwaamheid, gezondheidsstatus of keuze van piercing.
 13. Om van mening te veranderen en om de procedure stop te zetten en op elk moment te vertrekken als de situatie ongemakkelijk of ongepast lijkt.

Intimidatie en seksuele intimidatie

Een manier waarop jouw rechten kunnen worden geschonden, is door intimidatie. Intimidatie omvat (maar is niet beperkt tot) alle handelingen, gedragingen, tekens en woorden die bedoeld zijn om je te ergeren, bedreigen en intimideren of die je op een andere manier laten vrezen voor je veiligheid. Het verschil met ruzie hebben is dat intimidatie vaak repetitief is (het gebeurt keer op keer). Deze pesterijen kunnen gebaseerd zijn op discriminerende grond zoals ras, geslacht, religie en seksuele geaardheid.

Een specifieke vorm van intimidatie is seksuele intimidatie. Als de acties, het gedrag, de handelingen en/of de woorden van de agressor van seksuele aard zijn, spreken we van seksuele intimidatie. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) zaken als het aanraken, aanbieden of vragen van ongewenste seksuele gunsten en opmerkingen over je lichaam, geslacht en kleding die van seksuele aard zijn. Ook berichten via bijvoorbeeld email of sociale media die van seksuele aard zijn, zijn een vorm van seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie komt vaak voor en helaas is het vaak moeilijk om daders te vervolgen, omdat duidelijk bewijs vaak niet aanwezig is.

De APP Benelux neemt een krachtig standpunt in tegen intimidatie en seksuele intimidatie, evenals tegen discriminatie of racisme van welke aard dan ook. Ons beleid weerspiegelt ons standpunt over deze onderwerpen en is bedoeld om de piercing-industrie voor iedereen veilig en inclusief te maken.

Wanneer jouw rechten worden geschonden

Helaas komt het nog steeds voor dat de basisrechten van mensen worden geschonden en de piercing-branche vormt hierop geen uitzondering. De APP Benelux wil dit helpen bestrijden door duidelijke informatie te geven over je rechten en je mogelijkheden het ondernemen van actie te bieden voor het geval je merkt dat jouw rechten worden geschonden.

Wat kunnen wij doen

De APP Benelux wordt beperkt door de doelstellingen die zijn vastgesteld in onze statuten om op klachten of beschuldigingen te reageren. Zoals voorgeschreven in onze statuten, zijn we toegewijd aan het verspreiden van informatie over veiligheid en onze belangrijkste manier om op te treden tegen (seksuele) intimidatie is door jou relevante informatie te verstrekken en het duidelijk maken van jouw rechten. We behouden ons echter het recht voor om:

 • nieuwe lidmaatschappen goed te keuren of te weigeren
 • huidige leden te schorsen of verwijderen
 • andere disciplinaire maatregelen tegen onze leden af te dwingen, inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van positie binnen de organisatie en opschorting van het lidmaatschap.
 • deelname aan APP Benelux-evenementen te weigeren
 • sponsoring goedkeuren of weigeren
 • sponsoring opschorten of beëindigen

Wat je zelf kunt doen

Mocht je constateren dat er een APP Benelux-lid bij betrokken is of zich schuldig maakt aan ongepast gedrag, dan vragen wij je contact met ons op te nemen zodat we kunnen handelen. Als je een klacht wil indienen tegen één van onze leden, vragen we je contact met ons op te nemen via president@appbenelux.org waar we je zaak zullen beoordelen. Geef ons alsjeblieft zoveel mogelijk informatie over je klacht. Mogelijk word je gevraagd om een ​​schriftelijke getuigenis of aanvullende informatie. Weet dat jouw klacht strikt vertrouwelijk wordt behandeld en dat je op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en resultaten.

Seksuele intimidatie is vaak moeilijk te bewijzen en daarom moeilijk te vervolgen. Een ding dat je kunt doen als je merkt dat je huidige piercer zich schuldig maakt aan dit soort ongewenst gedrag, is simpelweg een ander zoeken. Gelukkig zijn er veel piercers die een sterk standpunt innemen tegen dit soort gedrag en die je graag de veilige ervaring bieden die je nodig hebt en verdient. Onthoud dat seksuele opmerkingen vóór, tijdens of na de piercing procedure, op sociale media, het ontvangen van ongevraagde seksueel gerelateerde foto’s en andere vormen van seksuele avances GEEN acceptabel gedrag zijn voor een professional.

Als je merkt dat jouw rechten worden geschonden door niet-APP Benelux-leden of als je het slachtoffer bent geworden van criminele handelingen of seksuele intimidatie, raden wij je aan om ook contact op te nemen met één van deze organisaties:

Voor de Benelux:

In ieder geval raden wij je aan om contact op te nemen met de plaatselijke politie als je het slachtoffer bent van criminele handelingen. De politie heeft de bevoegdheid om mensen die de wet hebben overtreden terwijl ze jouw rechten hebben geschonden te onderzoeken en te vervolgen.

Voor Nederland:

Slachtofferhulp Nederland is de organisatie in Nederland die juridische, praktische en emotionele ondersteuning biedt aan slachtoffers van misdrijven en ongevallen, waaronder intimidatie en seksuele intimidatie. Je kan contact met hen opnemen via hun website:

www.slachtofferhulp.nl

Voor België:

Als je het slachtoffer bent van misdaden of ongevallen, waaronder intimidatie en seksuele intimidatie, kun je via de volgende link contact opnemen met de overheidsorganisaties:

https://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/slachtofferhulp/centra_voor_slachtofferhulp

Voor Luxemburg:

Als je het slachtoffer bent van misdaden of ongevallen, waaronder intimidatie en seksuele intimidatie, kun je via de volgende link contact opnemen met de overheidsorganisaties:

www.justice.public.lu

www.prevention-depression.lu

Wat we niet kunnen doen

Onze middelen om als organisatie op te treden zijn beperkt tot de APP Benelux. Dat betekent dat we geen middelen hebben om ons beleid af te dwingen op niet-leden en mensen buiten de organisatie. Als je denkt dat jouw rechten zijn geschonden door mensen die niet bij de APP Benelux zijn aangesloten, overweeg dan andere beschikbare middelen of juridische opties. Enkele (maar niet alle) voorbeelden van wat de APP Benelux niet kan:

 • voorkomen dat een persoon een piercer wordt
 • namens de klager rapporten doorgeven aan de politie of andere autoriteiten
 • voorkomen dat een persoon contact opneemt met de klager
 • openbaar beschuldigingen, onderzoek (en) of resulterende disciplinaire maatregelen te bespreken.
 • actie ondernemen
  • in plaats van de juiste autoriteiten, vooral wanneer iemand in direct gevaar verkeert
  • op tweedehands informatie
  • zonder toestemming van de klager
  • zonder feiten te onderzoeken en te vinden
  • op uitsluitend anonieme rapporten